Uitleg: Hoe werkt het warmteterugwinsyteem met bypass?

Hoe werkt het warmteterugwinsyteem met bypass?

Hoe werkt het warmteterugwinsyteem met bypass?

Een WTW unit is een ventilator waarbij vervuilde lucht afgevoerd wordt en schone lucht wordt aangevoerd en waarbij er gebruik wordt gemaakt van warmteterugwinning. Op een centraal geplaatste ventilatiebox worden ventilatiekanalen aangesloten die lucht aan en af kunnen voeren. Het mechanische systeem voert schone lucht aan, die eerst door een WTW filter gaat, waardoor kleine stofdeeltjes uit de lucht gefilterd worden. Hierna vindt de verdeling via de aangesloten ventilatiebuizen plaats. Omgekeerd wordt verbruikte en vervuilde lucht door het ventilatiesysteem afgevoerd. Tijdens de afvoer van de vervuilde warme binnenlucht wordt de warmte afgegeven aan de binnenstromende koele lucht. De lucht wordt via de warmtewisselaar aan- en afgevoerd waardoor de warmte kan worden doorgegeven. Omdat er hierdoor minder opwarming nodig is van de schone binnenstromende lucht bespaart u hiermee op uw energiekosten. Lees verder of bekijk de video

In de winter

In de winter wilt u de warmte binnen houden en is de wtw een duurzame en gezondere manier om dat te doen, maar in de zomer wilt u dat de verse lucht juist niet voorverwarmd word door de wtw. Dit gebeurt automatisch via een zogenaamde bypass functie dit is een intelligente regeling in de unit die aan de hand van de buitentemperatuur bepaalt wanneer het zomer is. Is de buitentemperatuur in de zomer koeler dan de binnentemperatuur dan wordt de bypass automatisch geopend. Wanneer de bypass opent gaat de afvoerlucht niet door de warmtewisselaar en vindt er dus geen overdracht van warmte meer plaats.

 

Voor de goede orde melden wij dat de unit is ontwikkeld voor warmteterugwinning en niet voor airconditioning. Maar ook hier is aan gedacht aangezien de woningen in Kade Zuid voorzien zijn van vloerverwarming d.m.v. een warmtepomp, dit systeem zorgt er voor dat hier zomers koud water doorheen loopt en de woning een stuk koeler is.

 

video uitleg

Hoe werkt de WTW BALANSVENTILATOR?